Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Nuo 2012 m. keičiasi Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos taisyklės

2011-09-14

2011-05-03 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymu Nr. D1-367 patvirtino naujas „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles“ ( toliau Taisyklės ).  Taisyklės nustato naują atliekų darytojų ( asmenys, dėl kurių veiklos susidaro atliekos ) ir atliekų tvarkytojų ( įmonės, kurios surenka, veža, naudoja, šalina, atlieka šių veiklų bei šalinimo vietų priežiūrą ) tvarkomų atliekų apskaitos vykdymo bei atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo tvarką.

 Taisyklės numato, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio  30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintose  „Atliekų tvarkymo taisyklėse “  nustatyti pirminės atliekų apskaitos ir atliekų apskaitos reikalavimai galios iki 2011 m. gruodžio 31 d., pirminės atliekų apskaitos metinių ataskaitų ir atliekų apskaitos metinių ataskaitų teikimo tvarka – iki 2012 m. vasario 10 d. Asmenys, kurie iki šiol privalėjo apskaityti atliekas, ataskaitas už 2011 m. turės teikti , atsižvelgiant į dar šiais  metais galiojančių taisyklių reikalavimus. Vadinasi, įmonės 2011 m. pirminės atliekų apskaitos ataskaitas ir atliekų apskaitos ataskaitas  teiksiančios raštu pagal šiuo metu galiojančią formą, privalės  jas pateikti iki 2012 m. sausio 25 d., teikiančios ataskaitas elektroniniu būdu – iki 2012 m. vasario 10 d.  Taisyklėse nustatyta nauja atliekų susidarymo apskaitos  ir atliekų tvarkymo apskaitos tvarka, kurios reikalavimai  įsigalios nuo 2012 m. sausio 1 d.

Atsižvelgiant į naujus Taisyklių reikalavimus, atliekų susidarymo apskaitą turės vykdyti įmonės, atitinkančios šiuos kriterijus: privalančios gauti Taršos Integruotos Prevencijos ir Kontrolės leidimą;  dėl kurių veiklos per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 12 t nepavijingų atliekų ir ( arba ) 0,6 t pavojingų atliekų, išskyrus mišrias komunalines atliekas (kodas-20 03 01), tvarkymo metu susidariusias atliekas bei atliekas, apdorotas jų susidarymo vietoje;  atliekančios variklinių transport priemonių techninę priežiūrą ir remontą; turinčios 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdančios žmonių ir gyvūnų sveikatos priežiūros ir vaistinių, ruošiančių bei parduodančių vaistus, veiklas; dėl kurių vykdomos veiklos susidaro alyvos atliekos; dėl kurių veiklos susidaro statybinės atliekos.

Atsižvelgiant į  naujus Taisyklių reikalavimus, atliekų tvarkymo apskaitą turės vykdyti įmonės, atitinkančios šiuos kriterijus: vykdančios atliekų tvarkymą ir apdorojimą;  vykdančios atliekų išvežimą iš Lietuvos Respublikos arba įvežančios atliekas į šalį;  kuomet susidarymo vietoje pavojingos atliekos saugomos ilgiau nei 6 mėn., nepavojingos atliekos – ilgiau nei vienerius metus; surenkančios ir ( ar ) vežančios atliekas; pavojingų atliekų prekiautojai ir tarpininkai;

Atliekų susidarymo apskaitą privalančios vykdyti įmonės, nuo ateinančių metų  turės pildyti naujos formos atliekų susidarymo žurnalą, kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 4 ir 5 prieduose.  Atliekų tvarkytojams bus privalomas naujos formos atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas, kurio forma ir jo pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 8 ir 9 prieduose.

Taisyklės atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo tvarkoje ypatingų naujovių kol kas nenumato. Atliekų susidarymo apskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos praėjusių kalendorinių metų metinės ataskaitos už 2012 m. turės būti pateiktos tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra ataskaitą teikianti įmonė, jos padalinio buveinė ar atliekų tvarkymo įrenginys. Metinių ataskaitų teikimo būdas ir terminai  nesikeičia. Raštu ataskaitos turės būti pateiktos iki einamųjų kalendorinių metų sausio 25 d.,elektroniniu būdu teikiamų ataskaitų – iki vasario 10 d. Nuo 2014 m. įmonės, kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų, ataskaitas turės teikti tik elektroniniu būdu ( internetu ).

 

 

 Rimutė Jakubavičienė, Alytaus RAAD Varėnos agentūros vyriausioji specialistė