Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis

Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis

2016-01-19 Nerijus Jonynas, tel. 831527050

                             Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimai, kuriais nustatytas mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis.

Mokesčio objektas – sąvartyne šalinamos atliekos, nurodytos Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priedėlyje.

Sąvartyne šalinamos atliekos – nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas; inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos ir nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos; pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, kurios pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priedėlį yra mokesčio už aplinkos teršimą objektas.

Mokesčio mokėtojai. Mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis moka sąvartyno operatorius.

Sąvartyno operatorius – fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys atliekų šalinimo sąvartyne veiklą (eksploatuojantys sąvartyną).

Mokesčio lengvatos. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis atleidžiami sąvartynų operatoriai už pašalintas fosfogipso atliekas.

Mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai. Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija (forma KIT717) pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre.

                     Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifai

Sąvartyne šalinamų atliekų rūšis

Mokesčio tarifai, Eur/t faktiškai pašalintų atliekų

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

nuo 2020 m.

1. Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas

3

3

5

21,72

27,51

2. Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos ir nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos

7,24

13,03

18,83

24,62

30,41

3. Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

47,79

53,58

59,37

65,16

70,96

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaita. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą privalo mokėti mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka tvarko sąvartyne pašalintų atliekų apskaitą. Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį sąvartyne pašalintų atliekų kiekį. Mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas yra atsakingas už sąvartyne pašalintų atliekų apskaitos tvarkymą ir mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijoje pateiktus duomenis.

Mokesčio sumokėjimas ir paskirstymas. Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis mokamas į valstybės biudžetą. Šios lėšos naudojamos Atliekų tvarkymo įstatyme numatytiems Atliekų tvarkymo programos tikslams įgyvendinti.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. D1-770 „ Dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2015-10-26, Nr. 16741)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. D1-5/VA-1 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamoms atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisyklių, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos priedo KIT717F patvirtinimo“ (TAR, 2016-01-12, Nr. 543)

 


XML