Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Klausimai ir atsakymai

Atsakymai į gautus paklausimus

2017-03-27

1. GYVOSIOS GAMTOS APSAUGA

1.1. Verslinė žvejyba

1.2. Mėgėjų žvejyba

1.3. Medžioklė

1.4. Laukinių gyvūnų naudojimas

1.5. Saugomų rūšių naudojimas

2. MOKESČIAI UŽ APLINKOS TERŠIMĄ

2.1. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių

2.2. Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių

2.3. Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis

2.4. Mokestis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis

2.5. Mokestis už sąvartyne šalinamas atliekas

3. MOKESČIAI UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS

4. ATLIEKŲ TVARKYMAS

4.1. Atliekų deginimas

4.2. Ražienų arba senos žolės deginimas

4.3. Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas, apskaita

4.4. Neeksploatuojamų transporto priemonių ardymas

5. MĖŠLO IR SRUTŲ TVARKYMAS

6. GAMINTOJŲ IR (AR) IMPORTUOTOJŲ PAREIGŲ VYKDYMAS

7. KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA

7.1. Medžių, augančių ne miškų paskirties žemėje, priežiūra ir šalinimas

8. VANDENS APSAUGA

9. APLINKOS ORO APSAUGA

9.1. Aplinkos oro valymo įrenginių (ciklonų) eksploatavimas

10. DIRVOŽEMIO APSAUGA

11. KARJERŲ (MAŽŲJŲ IR PRAMONINIŲ) EKSPLOATAVIMAS

12. NUOTEKŲ TVARKYMAS

13. TARŠOS AR TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMAI

14. SAUGOMŲ TERITORIJŲ KONTROLĖ

14.1. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonų tvarkymas

15. VANDENS VALYMO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS

16. PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMAS

17. KIETO KURO KATILŲ EKSPLOATAVIMASXML