Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

GPAIS

GPAIS. Kas tai?

2018-01-19

   Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS).

  GPAIS yra skirta gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenų surinkimui, analizei ir kontrolei. Jos pagalba bus vykdoma atliekų susidarymo, tvarkymo, gaminių ir pakuotės apskaita, tvarkomi kiti apskaitos duomenys.

   Atliekų susidarymo apskaitą GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau – atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

-        kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, kurios nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyriuje (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtų atliekų kodu 20 03 01);

-        kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

-        kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

-        kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

-        kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

-        kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse numatytą atliekų apskaitą;

-        kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar) maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;

-        pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

   Atliekų tvarkymo apskaitą GPAIS privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

-        vykdantys atliekų apdorojimą;

-        vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

-        atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

-        surenkantys ir (ar) vežantys atliekas;

-        prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai.

 

   Pakuočių ir (ar) gaminių apskaitą GPAIS privalo vykdyti gamintojai ir (ar) importuotojai:

-        pakuočių;

-        alyvų;

-        transporto priemonių;

-        elektros ir elektroninės įrangos;

-        apmokestinamųjų gaminių.

   Visi pakuočių ir (ar) gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.

 

   Iki 2018 m. birželio 30 d. taikomas pereinamasis laikotarpis prisitaikyti prie GPAIS.

   Nuo 2018 m. liepos 1 d. apskaitą privaloma vykdyti tik GPAIS.

 

GPAIS prisijungimo adresas ir kita aktuali informacija (mokymų medžiaga ir kt.): https://www.gpais.eu/

Konsultacijos dėl GPAIS teikiamos telefonu +370 616 11104 ir elektroniniu paštu, adresu gpais@algoritmusistemos.lt


XML