Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Svetainės medis

- Įvadinis puslapis
- Naujienos
- Struktūra ir kontaktai
- Teisinė informacija
          - Teisės aktai
                    - AM teisinė informacija
                    - LRS teisės aktų paieška
                    - Teisės aktai
          - Teisės aktų projektai
                    - Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
                    - Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
                    - Teisės aktų projektų archyvas
          - Tyrimai ir analizės
          - Teisės aktų pažeidimai
                    - Seimo kontrolierių pažymos
                    - Valstybės kontrolierių sprendimai
                    - Teismo sprendimai
                    - Tarnybiniai nusižengimai
          - Teisinio reguliavimo stebėsena
- Veikla
          - Nuostatai
          - LR AM RAAD reorganizavimo sąlygų aprašas
          - LR AM RAAD reorganizavimo dokumentai
          - Alytaus RAAD darbo taryba
          - Planavimo dokumentai
                    - AM strateginis veiklos planas
                    - Alytaus RAAD veiklos planas
                    - Alytaus RAAD veiklos prioritetai
          - Veiklos ataskaitos
          - Darbo užmokestis
          - Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
          - Finansinių ataskaitų rinkiniai
          - Viešieji pirkimai
                    - Pirkimų planas
                    - Vykdomi pirkimai
                    - Pirkimų ataskaitos
                    - Techninių specifikacijų projektai
                    - Teisės aktai, reglamentuojantys Alytaus RAAD viešuosius pirkimus
                    - Mažos vertės pirkimai
          - Vadovų darbotvarkės
          - Ūkio subjektų priežiūra
                    - Ūkio subjektų priežiūros dokumentai
                              - Teisės aktai, reglamentuojantys ūkio subjektų priežiūrą
                              - Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašas
                              - Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų ir ūkio subjektų teisės ir pareigos patikrinimo metu, ir jų atžvilgiu taikomos administracinės, baudžiamosios ir tarnybinės atsakomybės
                              - Informacija apie teikiamas konsultacijas, metodinę pagalbą
                              - Priimtų sprendimų apskundimo tvarka
                              - Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų
                    - Ūkio subjektų veiklos patikrinimo planai
                    - Ūkio subjektų patikrinimo rezultatai
                    - Veiklos vertinimo (efektyvumo) kriterijai
                    - Rizikos vertinimas
                    - Kontroliniai klausimynai
                    - Konsultacijos
                              - Elektroninė paklausimo forma
                              - Klausimai ir atsakymai
                    - Verslo priežiūros pertvarkos priemonės
- Paslaugos
- Nuorodos
- Konkursai, aukcionai
          - Laisvoms pareigybėms užimti
          - LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE IŠDAVIMO KONKURSAI
          - Aukcionai
- Darbo taryba
- Gyvoji gamta
          - Žūklė
                    - Mėgėjų žvejybos įstatymas
                    - Mėgėjų žvejybos taisyklės
                    - Leidimai žvejoti
                    - Vandens telkinių sąrašas
          - Medžioklė
                    - Medžioklės įstatymas
                    - Medžioklės taisyklės
                    - Medžioklės terminai
                    - Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarka
          - CITES
                    - CITES konvencija
                    - Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės
                    - Prekybos sagomų rūšių augalais taisyklės
                    - Saugomų rūšių augalų ir gyvūnų sąrašai
                    - Atsakomybė
                    - Gyvūnų ženklinimas
- Informacija ūkio subjektams
          - Aplinkosauginiai mokesčiai
                    - Indeksavimo koeficientai
                    - Mokestis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis
                    - Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis
                    - Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių
                    - Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
                    - Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių
                    - Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis
          - Gamintojams ir importuotojams
                    - Apmokestinamieji gaminiai
                    - Elektros ir elektroninė įranga
                    - Pakuotė
                    - Baterijos ir akumuliatoriai
          - Atliekos
                    - Strategija
                    - GPAIS
                    - Apskaita, registracija, įrodančių dokumentų išrašymas
                    - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
                              - Atmintinė ENTP tvarkytojams
                              - ENTP tvarkytojų sąrašas (aktualus 2017-11-20)
                    - Komunalinės atliekos
                    - Statybinės atliekos
                    - Pavojingosios atliekos
                    - Atliekų tvarkymo specialistų mokymas
                    - Tarpvalstybiniai atliekų pervežimai
- Korupcijos prevencija
          - KP "Karštoji linija"
          - KP dokumentai
          - Atsakomybė
- Dažniausiai užduodami klausimai, konsultavimas
          - Klausimai ir atsakymai
          - Siųsti klausimą
- Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai
          - NAAI tvarkos aprašas
          - NAAI prašymo forma
          - NAAI egzaminų programa
          - Neetatinio veiklos ataskaita
- Pranešk apie aplinkosauginius pažeidimus